Vul onderstaand formulier in indien je interesse hebt om een fotosessie te plannen of nog wat onbeantwoorde vragen hebt. 
Ik mail je zo snel mogelijk terug! 

Aarzel niet om mij zelf een mailtje of berichtje te sturen via Instagram of Facebook als je mijn mail niet terugvindt in je inbox of spam na 5 dagen. 

Mona Billiau Photography

Regio: Asse, Aalst, Vilvoorde, Halle, Gent, Leuven, en alles daartussen!

MonaBilliauPhotography

MonaBilliauPhotography

Ondernemingsnummer / BTW : BE0749554533

Adres hoofdzetel en studio : Louwijn 24, 1730 Asse

link naar ODR-platform van de Europese Comissie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie-opdrachten uitgevoerd door Mona Billiau, die handelt onder de naam: Mona Billiau Photography. Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Gegevens fotograaf

Website: www.monabilliauphotography
Instagram/facebook: @monabilliauphotography
Telefoon : +324 98 18 12 13
email: mona.billiau@gmail.com
BTW : BE0749554533
Adres: Louwijn 24, 1730 Asse
Rekeningnummer: BE78 0018 8620 2786

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn digitale foto's op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 7 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW). De overeenkomst wordt pas gesloten van zodra het voorschot ontvangen werd. Op dat moment wordt de betreffende reportage definitief gereserveerd en ingepland op een specifieke datum of in een bepaalde periode.

Herroepingsrecht

De overeenkomst komt tot stand van zodra het voorschot betaald werd. U beschikt voor overeenkomsten gesloten met Mona Billiau Photography niet over een herroepingsrecht, gelet op de uitzondering voorzien in artikel VI.53, 12° van het Wetboek van economisch recht.

Wijzigingen in de offerte

Het pakket zoals omschreven en overeengekomen in de offerte kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

Locaties

Voor fotografie op locatie: men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Mona Billiau denkt uiteraard graag mee en kan u hierbij adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto's wenst te maken. Indien een bepaalde locatie gewenst is voor de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Deze kosten worden nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, in rekening gebracht. De afgewerkte foto's zullen pas worden doorgestuurd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het boeken van de locatie en boeken van toegangstickets indien nodig, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

Levering fotomateriaal

Voor zwangerschaps-, newborn-, cakesmash-, doop-, borstvoedings-, koppel-, gezins-, en familiefotografie: De bewerkte foto's worden digitaal via WeTransfer afgeleverd in hoge resolutie, in jpeg, binnen de twee weken na de shootdatum, tenzij een andere bewerktermijn of aflevermethode is overeengekomen.

Voor geboortefotografie: De bewerkte foto's worden digitaal via WeTransfer afgeleverd in hoge resolutie, in jpeg, binnen de 2 weken na de geboortedatum en op een afgesproken moment overhandigd op USB-stick, tenzij een andere bewerktermijn of aflevermethode is overeengekomen.

Voor huwelijksfotografie: De bewerkte foto's worden digitaal via WeTransfer afgeleverd in hoge resolutie, in jpeg, binnen de 3 weken na het huwelijken op een afgesproken moment overhandigd op USB-stick, tenzij een andere bewerktermijn of aflevermethode is overeengekomen.

De beeldselectie van alle reportages gebeurt door Mona Billiau, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Mona Billiau bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. De RAW bestanden zullen bewerkt worden door Mona Billiau op de typerende manier waarop zij werkt.
Er is bij geen enkele reportage een minimaal aantal beelden die opgeleverd zullen worden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen en dit ook expliciet in de offerte wordt vermeld. De hoeveelheid bewerkte beelden is bij elke reportage anders. Alle beelden die Mona Billiau geslaagd vindt zullen bewerkt worden in kleur en zwart-wit.
Ten laatste 72 uur na elke reportage zal een preview doorgestuurd worden met enkele eerste bewerkte beelden van die reportage.

Foto's en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor alle reportages gemaakt door Mona Billiau Photography: de opdrachtgever mag de foto's zoveel laten bijmaken als hij/zij zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto's mogen op social media gewoon gedeeld worden, mits vermelding van de website en/of naam van Mona Billiau Photography op een duidelijke manier. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding: foto: Mona Billiau Photography (www.monabilliauphotography.be).

Algemeen: Het is niet toegestaan de door Mona Billiau aangeleverde foto's zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto's dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd gebruikt te worden.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf. Het is niet toegestaan foto's van de fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens te delen (zowel online als offline) zonder toestemming van de fotograaf. Bij het leveren van de foto's heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is tevens niet toegestaan foto's in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft via mail al dan niet de toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto's voor promotie doeleinden door Mona Billiau Photography. Zoals, maar niet beperkt tot; portfolio, sociale media, flyers, exposities, wedstrijden. De fotograaf zal nooit foto's van klanten publiceren zonder voorafgaandelijke toestemming van de klant.

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Het is derden die aanwezig zijn tijdens de shoot - bijvoorbeeld gasten of familie van de klant - toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. 'mee' te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en de fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of de fotograaf of videograaf de momenten moeten vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Mona Billiau zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

Eigendom Foto's

Mona Billiau blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto's en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. Indien de beelden bij de klant toch verloren gaan kunnen de foto's opnieuw aangevraagd worden bij Mona Billiau, maar er kan nooit gegarandeerd worden dat de beelden nog beschikbaar zijn in alle versies.

Album

Bij geen enkele reportage zit standaard een album inbegrepen.
Na ontvangst van alle beelden kan de klant een album bestellen, dat zal worden gemaakt door Mona Billiau. De klant zal hiertoe een lijst doorgeven met foto's die zeker gebruikt moeten worden en foto's die niet gebruikt mogen worden. Mona Billiau zal volgens de wensen van de klant en eigen creativiteit een proefversie maken. Er worden geen beelden gebruikt in het album die niet afkomstig zijn van Mona Billiau.
De kosten voor het samenstellen, drukken en leveren van het album zijn ten laste van de klant.

Producten

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij drukker/ leverancier besteld. Levertijd van de producten verschilt per product en kun je navragen bij de bestelling. Aangezien Mona Billiau voor de levering van deze fotoproducten afhankelijk is van derde partijen (drukker, bezorgdienst, etc.), kan zij niet garanderen dat de opgegeven levertermijn steeds nageleefd zal worden. Schade aan producten moet conform de garantiewetgeving binnen 2 maanden na vaststelling van het gebrek kenbaar gemaakt worden. Wij raden u echter aan om schade zo snel mogelijk te melden, om discussies of bewijsproblemen te vermijden. Indien u de schade niet binnen de 2 maanden na vaststelling ervan meldt, vervallen uw rechten en kan u geen aanspraak meer maken op herstelling of vervanging.

Fotoproducten worden steeds besteld volgens de specificaties en wensen van de klant. Dergelijke gepersonaliseerde producten kunnen conform artikel VI.53, 3° van het Wetboek van economisch recht dus niet worden geretourneerd.
De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm dat is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart. De fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. Klant heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.
Indien de klant zelf fotoproducten bestelt met de door Mona Billiau aangeleverde foto's is Mona Billiau niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Wijze van betalen

Voor elke reportage geldt dat een voorschot betaald moet worden binnen de 7 dagen na het vastleggen van de reportage. Indien dit voorschot niet betaald wordt zal, na een herinnering tot betaling, de geplande reportage geannuleerd worden en wordt uw datum ook niet meer vrijgehouden.
Het bedrag van dit voorschot wordt vooraf onderling besproken en is afhankelijk van het type reportage.
Betaling van het resterende bedrag moet worden uitgevoerd binnen de 7 dagen nadat de reportage heeft plaatsgevonden, en vóór het doorsturen van de afgewerkte foto's, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Technische problemen

Mona Billiau zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico's op technische problemen zoveel als mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur in het hoogwaardig segment. Mona Billiau zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding. Bij technische problemen is Mona Billiau niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Mona Billiau uitgesloten.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) door Mona Billiau wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld.
- Bij elke geboortereportage, tenzij anders overeengekomen, regelt Mona Billiau een back-up fotograaf waardoor het bestaande contract gewoon verder loopt. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Mona Billiau beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.
- In het geval van een huwelijksreportage is er geen back-up fotograaf, maar zal uiteraard getracht worden om een fotograaf uit Mona Billiau haar netwerk te contacteren om het huwelijk toch te fotograferen. Dit kan echter nooit gegarandeerd worden.
- Voor alle andere reportages is geen er geen sprake van een back-up fotograaf. De reportage zal verplaatst worden naar een nieuw moment dat voor zowel de klant als Mona Billiau mogelijk is. Indien dit niet mogelijk is zal de fotosessie geannuleerd worden en wordt het voorschot teruggestort.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan de fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen gebeuren. Mona Billiau zal, indien gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboorte-, of trouwdag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. De opdrachtgever betaalt bij het inschakelen van een back-up-fotograaf het bedrag aan Mona Billiau, zoals eerder overeengekomen. De back-up-fotograaf en Mona Billiau regelen onderling de verdere financiële afwikkeling. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling. Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Mona Billiau niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met de vervangende fotograaf. Indien de klant een product bestelt kan Mona Billiau er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product. In de bestandsnamen van foto's worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto's niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.

Geboortefotografie

Iedere bevalling is anders en Mona Billiau fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto's ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling thuis wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling).
Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Mona Billiau haar activiteiten. Deze zullen weer worden verdergezet zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan.
Mona Billiau kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het feit dat bepaalde beelden niet gemaakt konden worden omdat zorgverleners in het beeld staan. Bij aanwezigheid van een vroedvrouw, stagiair vroedvrouw, gynaecoloog en assistent is het mogelijk dat er steeds een van deze zorgverleners in beeld zal staan wat kwalitatieve beelden belemmert. U hebt het recht om te weigeren dat onnodig personeel aanwezig is bij de bevalling.
Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Mona Billiau de fotografie niet kan uitvoeren, zal het reeds betaalde voorschot terugbetaald worden. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.
De opdrachtgever mag verwachten dat Mona Billiau niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.
Mona Billiau fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling zal plaatsvinden.

Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt slechts definitief gereserveerd na het bevestigen van ontvangst van de algemene voorwaarden van Mona Billiau én het betalen van het bedrag vermeld in de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen €250,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 250,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Indien de opdrachtgever verzuimt Mona Billiau te bellen, wanneer de bevalling plaatsvindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Mona Billiau, dus ook een eventuele tweede termijn. Bij een geboortereportage ontvangt u een USB-stick met alle bewerkte beelden, tenzij anders is overeengekomen.

Disclaimer

Mona Billiau is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Mona Billiau geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van de diensten veroorzaakt door Mona Billiau.